Автоматизація


ТЕХНІЧНИЙ АУДИТ І КОНСАЛТИНГ

Технічний аудит - проведення комплексної експертизи існуючих на діючому підприємстві систем електросилового та дистанційного автоматизованого управління.

Результат аудиту є - Звіт про обстеження об'єкта, в якому вказуються всі виявлені проблеми, вузькі місця і рекомендації по їх усуненню, рекомендації по впровадженню обраних рішень, їх переваги та прогноз результатів, а також величина необхідних інвестицій по даній роботі.ОБ'ЄКТИ
ТЕХНІЧНОГО
АУДИТУ
Трансформаторні підстанції
середньої і низької
напруги
Розподільні
пристрої середньої
і низької напруги
Розподільні
пункти
Шафи МСС
Устаткування КИП і А
Системи управління
Системи автомати-
зованого управління елек-
електропостачанням і всього вироб-
ничого процесу в цілому
ЦІЛІ
ТЕХНІЧНОГО
АУДИТУ
Cтруктурування
існуючих систем
енергопостачання
Ідентифікація причин
виникаючих технологічних
проблем
Розробка програми
впровадження енергоефективних
технологій
Оцінка ефективності
роботи діючої АСУТП
Розробка програми
впровадження АСУТП
Оптимізація або реконструк-
нструкція енергопостачання, систем
електросилового та дистанці-
йного автоматизованого
управління
Розробка напрямків пото-
поточного і перспективного розви-
тку енергосистем підприємства
Підвищення продуктивності
безпеки, економічності, і
як наслідок конкуренто-
спроможності
підприємстваКонсалтинг

Високопрофесійні фахівці нашої компанії проводять консалтинг з питань створення та впровадження систем енергопостачання, електросилового та дистанційного автоматизованого управління на запланованих до будівництва і на об'єктах, що будуються.

Ще на етапі проектування, залучаючи експертів нашої компанії, Вам допоможуть вибрати найбільш ефективні рішення по системах електрозабезпечення, електрокерування і дистанційним автоматизованим системам, які будуть повністю відповідати технологічним процесам, обраним для Вашого виробництва.

Також наші експерти успішно проводять консультації щодо вибору виробників електротехнічного обладнання та архітектури систем автоматизації.

Проводиться консалтинг щодо підвищення енергоефективності діючих або проектованих підприємств. Також нашими фахівцями розроблена програма заходів, позитивним ефектом від впровадження якої є підвищення конкурентоспроможності, зниження вартості споживаних енергоресурсів, екологічний ефект та інше.